telefon do Infoserwisu  579 632 542
avast! sklep z licencjami - avastpl.com

:: oprogramowanie: warunki sprzedaży

Realizacja zlecenia następuje dopiero po zaakceptowaniu warunków dostawy i ceny. Oferta wysyłana jest zwykle w ciągu kilkunastu godzin na adres poczty elektronicznej, podany w zleceniu. Po zaakceptowaniu warunków, zamawiający otrzymuje fakturę pro-forma i dokonuje wpłaty nalezności na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych. Po upływie tego okresu zamówienie uważa się za niebyłe, zaś umowę między sprzedawcą i nabywcą za nieskuteczną.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 31 marca 2000), konsument zwierający umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Warunkuje to jednak złożenie w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru oświadczenie na piśmie. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży chyba, że klient skorzysta z uprawnień wynikających z Ustawy z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zakup dokonany w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) lub z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (zakup dokonany w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą). Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają m.in. nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania oraz świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu (zleceniu) lub ściśle związanych z jego osobą (np. towar sprowadzany na zamówienie).

Ograniczona gwarancja dotyczy tylko wadliwego nośnika z oprogramowaniem i/lub wadliwej dokumentacji (np. niekompletnego podręcznika użytkownika). W ciągu 90 dni od dnia nabycia podlegają one wyłącznie wymianie. Prawo do wymiany nie dotyczy artykułów używanych lub uszkodzonych z winy użytkownika.

Infoserwis nie odpowiada za skutki wynikłe z używania zakupionego oprogramowania (w szczególności za błędy w nim zawarte), za błędnie określoną liczbę licencji oraz za korzystanie z oprogramowania niezgodnie z prawem i/lub umową licencyjną.

W przypadku oprogramowania typu shareware, rejestracja możliwa jest jedynie na konkretną osobę lub instytucję. Zamówienia dotyczące nazw nietypowych lub budzących wątpliwości (np. "nobody" czy "moja firma") nie będą realizowane.

Zakupione oprogramowanie użytkownik instaluje samodzielnie. Infoserwis może na zlecenie odbiorcy zainstalować zamówione oprogramowanie, zgodnie z warunkami licencji.

Umowa licencyjna dotyczy użytkownika końcowego i producenta oprogramowania. Infoserwis nie jest w żadnym razie stroną takiej umowy. Wszelkie spory wynikające z tytułu umów licencyjnych dotyczą jej stron.

Wszystkie produkty, w których zakupie pośredniczy Infoserwis, są produktami przeznaczonymi dla użytkownika końcowego. W tym wypadku pomoc techniczna leży w gestii producenta i na warunkach przez niego określonych. W przypadku niektórych producentów warunkiem uzyskania pomocy technicznej jest rejestracja zakupionego oprogramowania.


Inne zgadanienia omówione są na stronie z pytaniami i odpowiedziami. Pozostałe wątpliwości wyjaśnimy telefonicznie.